Solucions

Assessorament Jurídic


Gestió de compra i venda de dominis

Entorno Digital et pot assessorar si necessita adquirir un domini que ja està registrat o si necessita cedir o vendre el seu domini a un altre titular.

UDRP (Política Uniforme de Resolució de Disputes de Dominis)

 • És un procediment ràpid pel qual es pot reclamar un nom de domini amb conflicte d'interessos i obtenir la seva cessió immediatament si l'OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual) falla a favor del demandant.
 • Entorno Digital, a través dels seus col·laboradors, es farà càrrec de tot el procés legal davant disputes per un nom de domini (conflicte de marques, etc.).

Estudi de marques i vigilància de dominis a Internet

 • Assessorem en la compra de dominis per a l'empresa.
 • Elecció d'extensions segons l'àmbit d'actuació de la seva empresa.
 • Selecció dels noms de dominis més adequats per a la seva marca.

Protecció de dades de caràcter personal

 • Redacció de clàusules d'informació en la recollida de dades i de petició del consentiment
 • Revisió de contractes amb tercers
 • Revisió de contractes laborals
 • Inscripció de fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Redacció del Document de Seguretat

Internet i correu electrònic

 • Adaptació de webs i portals a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic així com a la resta de la normativa aplicable
 • Assessorament jurídic en la implantació de plataformes de comerç electrònic
 • Assessorament per a l'ús adequat del correu electrònic amb fins comercials