Contactar

Mail de contacte per queixes d'abús relatives a noms de domini:

Si tens alguna queixa sobre algun dels nostres serveis, pots contactar amb el nostre centre de suport: nic@entorno.es

Si la queixa és referent a un domini .uk, .co.uk pots dirigir també directament al registre: www.nominet.uk/resources/complaints

L'equip d'Entorn Digital incorporarà la informació facilitada i prendrà les mesures necessàries per verificar i actuar dins de les 24 hores següents a la recepció del teu missatge. No rebràs resposta per la nostra part, tret que estimem que sigui necessari per a verificar la informació facilitada.

Central
C/ Santa Anna, 32
08290 Cerdanyola Vallès
Barcelona (Spain)
Barcelona (I+D)
C/ Josep Estivill, 11-13
08027 Barcelona
(Spain)
Madrid
C/ Méndez Álvaro 20, oficina 308
28045 Madrid
(Spain)