CERTIFICATS DE MARCA VERIFICADA PER A BIMI

Garanteix als teus clients que els correus electrònics que reben des de tu no són fraudulents.

BIMI (Brand Indicators for Message) «Indicadors de marca per a la identificació de missatges».

BIMI és un estàndard per autenticar les imatges dels logotips dels correus electrònics que les marques ens envien per evitar els fraus per correu electrònic.


Què són els certificats de marca verificada?

Els certificats de marca verificada (VMC) són certificats digitals que garanteixen al destinatari la veracitat de l'empresa o organització remitent, mostrant el logotip de la marca registrada a l'espai de l'avatar, al costat del correu electrònic.

Verifiquen que la imatge del logotip que es mostra a l'email només pugui provenir del domini que ens envia l'email, anul·lant el phishing i altres formes de frau i suplantació de marca.

Els VMC protegeixen els teus correus contra el frau mitjançant la tecnologia antispoofing de DMARC. La visibilitat de la marca també ajuda que els correus electrònics es destaquin i cridin latenció a la safata dentrada.

Marca verificada

Beneficis per a la teva marca


Certificados de marca verificada
Més impressions de la marca

Augment de difusió de la marca en mostrar el logotip al costat de cada correu electrònic.

Certificados de marca verificada
Augment de la reputació de la marca

Més confiança dels teus clients induïda per la destresa tecnològica i consciència en la seguretat dels teus correus.

Certificados de marca verificada
Augment de la interacció amb el correu

Els VMC ajuden a fer que els correus electrònics es destaquin a la safata d'entrada, incrementant les taxes d'obertura, el record de la marca i la probabilitat de compra.

Beneficis en Seguretat


Certificados de marca verificada
Instal·lació i allotjament automàtics

El vostre logotip i el certificat registrats reben un allotjament segur per a un procés d'instal·lació i renovació automatitzat i senzill.

Certificados de marca verificada
Disminueix el risc de frau

La tecnologia antispoofing de DMARC protegeix els correus electrònics contra el frau.

Certificados de marca verificada
Millora de la capacitat de lliurament del correu

El compliment de DMARC disminueix les probabilitats que els correus electrònics acabin a les carpetes de correu no desitjat.

Contacta

  932 202 130