Riscos online

Infracció propietat intel·lectual

Gestiona la teva estratègia de riscos d'actius de marques i patents.

És qualsevol ús no autoritzat o prohibit d'obres cobertes per la llei de drets d'autor, com ara el dret a copiar, reproduir o produir obres derivades.


Les nostres solucions

Oferim tots els mecanismes disponibles per protegir i bloquejar les marques.

Contacta

  932 202 130