Riscos online

Falsificació Online

Ocasiona moltes pèrdues econòmiques i de reputació.

Aquest és un risc que amenaça la lleialtat i l'aferrament del client, en totes les indústries.

En vendre productes no autoritzats als consumidors, els falsificadors amenacen la reputació de la marca, disminueixen la seva veritable presència en línia, infringeixen els drets de propietat intel·lectual i plantegen riscos per a la salut i la seguretat. És fonamental que les empreses facin servir solucions que brindin tecnologia de punta i un equip d'experts de classe mundial per evitar l'erosió de la marca.


Les nostres solucions

Oferim tots els mecanismes disponibles per protegir i bloquejar les marques.

Contacta

  932 202 130