Recuperació de dominis

Assessorament, negociació i gestió de compra i recuperació de dominis

Recuperación de dominios

Gestió i negociació compra de dominis

Entorno Digital ofereix directament assessorament, negociació i gestió de compra de dominis que pertanyen a tercers i que pugui interessar aconseguir. Si la marca necessita adquirir un domini que està registrat per altres l'opció de compra pot ser la solució en cas que no es pugui aconseguir per altres vies.

Entorno té àmplia experiència en aquest tipus d'operacions. Més de 500 dominis aconseguits per als nostres clients a través de compra directa o subhastes. Treballant amb les principals plataformes de compra i pagament segur a nivell internacional.

Entorno Digital ofereix el servei clau en mà.

Recuperación de dominios

UDRP

(Política Uniforme de Resolució de Disputes de Dominis). És un procediment ràpid pel qual es pot reclamar un domini en conflicte d'interessos i obtenir la cessió immediatament si l'OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual) falla a favor del demandant. Entorno Digital, disposes d'una gran equip el qual es farà càrrec de tot el procés legal en disputes per un domini (conflictes de marques, etc ...)

Recuperación de dominios

URS

(Suspensió ràpida de dominis). És un procediment que poden iniciar les marques que estan inscrites al Trademark Clearinghouse, per bloquejar els dominis que s'han registrat en noves extensions i que coincideixen amb la marca registrada. Aquest mecanisme permet bloquejar aquests dominis, registrats per tercers, per evitar que puguin fer un ús il·legítim de la marca.

Recuperación de dominios

Presentació de Requeriments i via judicial

Quan es detecta que un domini que conté la marca del nostre client pot ser fraudulent es poden iniciar accions com requeriments via mail, burofax als titulars d'aquests dominis per intentar aconseguir la cessió del domini a favor del titular de la marca al més aviat possible o el cessament d'activitats indegudes.

En cas de no tenir resposta es poden realitzar altres accions a més de les intrínseques a dominis com UDRP, URS com iniciar el procés de recuperació de dominis a través de la via judicial. Entorn podrà avaluar la sol·licitud i iniciar el procés.

Es farà càrrec de totes les gestions i seguiment del mateix fins a la finalització del mateix.