.org.es

Dominis .org.es

ORG.ES és el domini territorial geogràfic de Espanya. De forma senzilla un domini ORG.ES serveix per identificar-te con un nom, producte, marca, etc a Internet mitjançant una pàgina web o d'altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que está sota el teu domini ORG.ES escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.org.es

-

.org.es

Requeriments de dominis .org.es

- El registre del domini és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa que desitgi registrar un domini .org.es d'Espanya.

.org.es

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .org.es pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".org.es".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .org.es una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .org.es pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .org.es podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .org.es


.org.es

Característiques

Per registrar dominis territorials (ccTLD) .org.es d'Espanya haurà de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 3
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
El domini es pot registrar d'un a deu anys.

.org.es

Com renovar

Per renovar dominis territorials .org.es d'Espanya el domini ha d’estar en període de renovació i només es poden renovar d'un a 10 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració i el domini es pot renovar fins a l’expiració.

.org.es

Com transferir

Per a transferir un domini territorial .org.es és necessari:
- Que el contacte administratiu accepti a través del mail que rep de Esnic.
El procés finalitza quan el contacte administratiu ha acceptat la transferència.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per evitar que aquesta sigui denegada.
El domini no es renova en la transferència.

.org.es

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini si l'Agent Registrador Acreditat és Entorno Digital. Si no és així, el primer que s'ha de fer és transferir el domini cap a nosaltres.

El canvi de titular pot fer-ho directament des de la seva extranet de dominis si ho desitja. Sol·liciti-ho des de l'apartat "Canvi de Titular" i introdueixi les dades del nou titular. Un cop pagat començaran el tràmit:

Sol·licitud de transmissió de l'actual titular.

El Titular o la persona de Contacte Administratiu rebran una comunicació via correu electrònic per part de Red.es per confirmar o rebutjar l'inici del procediment. Posteriorment hauran d'accedir al sistema d'Esnic.es amb el seu identificador i clau per validar l'acció a executar (confirmar o rebutjar). Si no recorda o no coneix l'Id de contacte titular o administratiu ho pot veure fent un whois del domini a http://www.nic.es/. Si no coneix o no recorda la seva clau la pot sol·licitar a https://www.nic.es/sgnd/login.action/ i Red.es li enviarà al correu electrònic del contacte Administratiu.

Sol·licitud d'acceptació de condicions del nou titular.

La persona designada com a Contacte Administratiu per l'adquirent del dret d'ús del domini “.es” rebrà una comunicació via correu electrònic, per confirmar o rebutjar la transmissió, accedint al sistema de gestió de noms de domini amb el seu identificador i clau. Si no recorda o no coneix l'Id de contacte titular o administratiu ho pot veure fent un whois del domini a http://www.nic.es/. Si no coneix o no recorda la seva clau la pot sol·licitar a https://www.nic.es/sgnd/login.action/ i Red.es li enviarà al correu electrònic del contacte.

Si la confirmar, haurà de procedir a l'acceptació dels termes de l'assignació prevists en el Pla de Dominis, i sol·licitar la modificació de les dades del registre.

.org.es

Modificació de contactes i DNS

Pot modificar els contactes i servidors de DNS dels seus dominis .org.es a través del seu panell de control, al que pot accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost.