.or.at

Dominis .or.at

OR.AT és el domini territorial geogràfic de Àustria. De forma senzilla un domini OR.AT serveix per identificar-te con un nom, producte, marca, etc a Internet mitjançant una pàgina web o d'altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que está sota el teu domini OR.AT escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.or.at

-


.or.at

Requeriments de dominis .or.at

- El registre del domini és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa que desitgi registrar un domini .or.at d'Àustria.

- Configuració prèvia en els servidors de DNS.


.or.at

Serveis addicionals

Si no disposa de servidors de DNS amb les característiques que es necessiten per registrar un domini .or.at pot utilitzar els servidors de DNS d’Entorno Digital.

- Amb la compra del teu domini .or.at pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".or.at".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .or.at una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .or.at pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .or.at podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .or.at


.or.at

Característiques

Per registrar dominis territorials (ccTLD) .or.at d'Àustria és necessari que el domini es configuri prèviament els servidors de DNS. També haurà de completar el formulari de registre on-line.

Caràcters permesos:

- Mínim: 3

- Màxim: 63

- Lletres i nombres

- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.

El domini es registra per un any.


.or.at

Com renovar

Per renovar dominis territorials .or.at d'Àustria el domini ha d’estar en període de renovació i només es poden renovar per un any.

Aquest període s’inicia 60 dies abans de la data d’expiració i el domini es pot renovar fins 30 dies abans de l’expiració.

Restore disponible.


.or.at

Com transferir

Per a transferir un domini territorial .or.at és necessari:

- Que el contacte titular accepti la transferència, a través d'un link que li arribarà al seu compte de correu electrònic.

- Incloure els camps “nom i cognoms” en tots els contactes al realitzar la sol•licitud de transferència per Entorno.

- Que el domini tingui més de 30 dies de registre.

- Que el domini estigui desbloquejat en l'actual registrador. Si no és així el client ha de demanar el desbloqueig a l'actual registrador.

La transferència dels dominis .or.at no té cost i es manté la data d'expiració actual. El procés sol trigar entre 5 i 10 dies.

Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per evitar que aquesta sigui denegada.


.or.at

Canvi de titular

Posi's en contacte amb Entorno Digital per fer un canvi de titular d'un domini .or.at


.or.at

Modificació de contactes i DNS

Pot modificar els contactes i servidors de DNS dels seus dominis .or.at a través del seu panell de control, al que pot accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT del nostre web.

Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost.