Notícies

Vigilància de Marques

Vigilància de Marques

Entorno Digital ha desenvolupat un nou servei de Vigilància de Marques i dominis, amb el qual podrà controlar aquells dominis i marques que puguin ser del seu interès o del dels seus clients.
Amb Vigilància de Marques podrà saber si es fa un ús correcte o fraudulent de la seva marca, si la coneixen, si es posiciona bé i com la valoren pel que fa a altres de la competència, a Internet.

- Cercador Live: Potent base de dades actualitzada, en la qual podrà consultar il·limitadament:
Dominis ."es" o ".com.es" que s'han registrat des de l'any 2007, encara que actualment ja no ho estiguin.
Dominis ".com" o ".net" que estan registrats en l'actualitat, i els que estan pendents d'esborrat en els propers 5 dies.
Tindrà una visió global de quins dominis registrats contenen la seva marca, qui els registra i l'ús que estan fent d'ells. Podent actuar davant possibles nous registres, o prendre accions legals en el cas que fos necessari, per un possible ús fraudulent. S'ha de contractar el buscador Live per poder contractar alertes de dominis o marques.

- Vigilància de Dominis: Li permetrà crear alertes per a les paraules o marques que desitgi vigilar, i obtenir ràpidament la informació que necessiti, si es registra algun domini amb la marca que està vigilant.

- Monitoratge d'un domini: Podrà vigilar un nom de domini concret. Si hi ha algun canvi d'estat en el domini, modificació de contactes, DNS... Rebrà un e-mail d'avís quan es produeixi un canvi en el domini vigilat.

- Vigilància de marques en continguts Internet: Aquest servei li informarà de les noves pàgines web on apareix la seva marca (blogs, webs, xarxes socials...). Mitjançant la seva paraula o marca es crea l'alerta, que a poc a poc anirà generant una base de dades que podrà consultar on-line de forma il·limitada. El servei li permet crear informes en format pdf, personalitzats amb la seva imatge corporativa, en el moment que ho necessiti.

Tarifes

Servei Vigilància de Marques
Alta servei i Cercador Live.........................................................................200,00€

Vigilància de dominis
1 Alerta (marca / domini / paraula en dominis)...................................... 30,00€/any
Monitoratge de domini
1 domini............................................................................................................20,00€/any
Presencia en continguts d'Internet
1 Alerta (marca / paraula)..........................................................................120,00€/any

*Preus sense IVA

Contracti el seu Servei de Vigilància de Marques


Últimes notícies

Entorno Digital
Vigilància de Marques