Notícies

Prolongació del periode de Sunrise .mobi

Prolongació del periode de Sunrise .mobi

Degut a la gran demanda que hi ha d’aquests nous dominis, Dotmobi ha prolongat el període de sunrise perquè les organitzacions i empreses de tot el mon tinguin més temps per poder registrar les seves comercials. La nova data de finalització del sunrise dels dominis .mobi és el 22 de setembre. Aquest canvi també ha modificat la data de Landrush, que començarà el dia 26 de setembre. Entorno Digital mantindrà el seu sistema de pre-registre fins el dia anterior al Landrush perquè pugui tenir més opcions de registre el dia de l’ obertura. Per procedir a pre-registrar els seus dominis ha de: 1.- Registrar-se com a usuari de la nostra aplicació a www.entorno.com. Si ja està registrat només ha d’entrar amb el seu usuari i clau per accedir al sistema. 2.- Quan ja estigui registrat, haurà d’identificar-se com a usuari de la aplicació i podrà accedir al sistema de pre-registre. 3.- Quan ens digui els dominis que vol pre-registrar comprovarem: a) Si està lliure. b) Si existeix una sol•licitud prèvia en el nostre sistema, que ja estigui pagada o que estigui dins del termini per pagar-la. No es permetran repeticions de dominis en el nostre sistema de pre-registres. 4.- Els dominis que es puguin registrar el dia 26 de setembre li apareixeran a la pantalla. Vostè podrà seleccionar els que vol i després haurà d’omplir els camps de titular, contacte administratiu, contacte tècnic, contacte de pagament i DNS. Si vol fer pre-registres per diferents titulars haurà de fer noves sol•licituds. Aquestes sol•licituds quedaran assignades a la seu compte d’usuari i es facturaran a vostè. Així podrà fer sol•licituds de pre-registre per vostè i/o per els seus clients. 5.- Quan hagi seleccionat els dominis que desitgi pre-registrar es generaran les corresponents comandes i disposarà de 5 dies naturals per poder pagar-les. Els diners que abonarà a Entorno Digital quedaran en el seu compte de saldo retingut. Li aconsellem que realitza el pagament el més aviat possible per no perdre les seves sol•licituds. Si passen els 5 dies i no ha pagat sol•licituds aquests dominis quedaran lliures en el nostre sistema per què els puguin registrar altres. El dia 26 de setembre s’enviaran les sol•licituds pagades a Dotmobi, per poder aconseguir el registre definitiu. El registre funcionarà per la norma del primer que arriba és el primer que registra. Els dominis que es registrin es cobraran directament del saldo retingut. Els diners dels dominis que no es puguin registrar es retornaran al compte. Aquests diners quedaran en el saldo disponible, per a futurs registres. Si l’usuari ho desitja, podrà demanar una devolució dels diners a Entorno Digital El dia 26 de setembre Entorno Digital, S.A. posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per poder registrar el màxim nombre de dominis que tingui en pre-registre. Quan hagi finalitzat el procés, podrà consultar totes les dades en la nostra aplicació. Esperem que la nostra aplicació li permeti aconseguir el màxim nombre de dominis .mobi en la fase lliure. Para qualsevol aclariment o dubte truqui’ns al 902 115 137 (trucada nacional), +34 935 942 101 (trucada internacional), o per e-mail a nic@entorno.es.

Últimes notícies

Entorno Digital
Prolongació del periode de Sunrise .mobi