Notícies

Obert el registre del nou domini .paris

Obert el registre del nou domini .paris

FASE SUNRISE - FASE LANDRUSH
Del 9 de Setembre fins a l'11 de Novembre de 2014.

Durant aquest període es seguiran els següents criteris de prioritat:

Prioritat 1 Sunrise destinada a titulars de marques inscrites al Trademark Clearinghouse.

Prioritat 2 Destinada a les administracions públiques de l'àrea de París.


Prioritat 3 Limitada a marques locals: Titulars de marques amb efectes a les àrees de França.

Prioritat 4 Per als titulars de noms d'empreses, noms comercials incloent variacions i/o abreujaments.També poden sol·licitar-ho Associacions.

Prioritat 5 Landrush Qualsevol tindrà la possibilitat de registrar un nom de domini .paris.

Als dominis .paris la fase landrush i sunrise estan solapadas en el temps. Si hi ha més d'una sol·licitud per al mateix domini es concedeix segons la prioritat que tinguin els sol·licitants. Si els sol·licitants tenen la mateixa prioritat, s'intenta arribar a un acord o se subhasta el domini entre ells.

FASE LLIURE
02 de Desembre de 2014

A la fase Lliure dels dominis .paris, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió.

Aquesta fase es regeix per la norma del primer que arriba, primer registra.

CONSULTA ELS NOSTRES PREUS


Últimes notícies

Entorno Digital
Obert el registre del nou domini .paris