Notícies

Novetats del sunrise del domini .Asia

Novetats del sunrise del domini .Asia

El sunrise dels dominis .Asia ja ha començat per totes les empreses o persones físiques que tinguin una marca registrada en qualsevol país u organisme que figuri en l’estàndard ST.3 de la WIPO: http://www.wipo.int/export/sites/www/scit/en/standards/pdf/03-03-01.pdf A efectes pràctics, tota empresa o persona física que tingui una marca pot demanar-la amb .Asia (la data de registre de la marca ha ser anterior al 6 de desembre del 2006). No fa falta que la marca estigui registrada en un país de la zona Àsia-Pacífic. Si vol protegir la seva marca amb aquesta nova extensió o vol obrir nous mercats a la zona, li recomanem que registri el seu .Asia en el període de sunrise per què ningú se li avanci. L’altre opció que té per registrar un .Asia en la fase de sunrise és tenir una empresa registrada en algun dels paises de la zona Àsia-Pacífic. En aquest cas podrà demanar el nom de la seva empresa. Aquesta fase comença a partir del proper 13 de novembre. El requisit indispensable para poder demanar dominis .Asia es que un dels contactes del domini (titular, contacte administratiu, tècnic o de facturació) sigui de la regió Àsia-Pacífic. Si no disposa d’un contacte d’aquest tipus nosaltres l’hi podem facilitar.

Últimes notícies

Entorno Digital
Novetats del sunrise del domini .Asia