Notícies

Inici dels dominis .ASIA

Inici dels dominis .ASIA

Els 400 milions d’usuaris d’Internet que hi ha a l’ Àsia només són el 10% de la població total del continent, per tant el potencial de creixement d’usuaris de la regió és molt gran. Basant-nos en les estadístiques d’alexa.com, de les 10 pàgines web més visitades del món hi ha més visitants d’ Àsia (el 25.5%) que d’ EEUU (17.7%) o de l’ Unió Europea (12.7%). Pensem que la sortida del domini .Asia ajudarà al creixement d’Internet a la regió creant un nou espai que serà caldo de cultiu per a totes les empreses del món que tinguin interessos a l’ Àsia. “Àsia” és un terme que s’identifica amb l’àmbit d’origen, però el més valuós d’un .Asia és el seu potencial. Permet que individus i empreses s’acostin a la gent que busca informació rellevant sobre Àsia, d’ Àsia i per Àsia. Sigui una empresa local expandint-se a la regió, una PYME o una multinacional, el .Asia ofereix un valor que no fa perdre valor a la marca i aporta un major sentit d’afiliació a la comunitat asiàtica. Per aquests motius Entorno Digital ha volgut ser registrador Autoritzat del .Asia. Aquest fet en permet oferir el registre dels .Asia. Esperem que el nou domini els ajudi a començar o reforçar les seves activitats a l’ Àsia, un dels principals mercats mundials per l’expansió que està tenint i pel seu volum de població i recursos. Requeriments Para poder registrar un domini .ASIA, un dels contactes del domini (Titular, contacte administratiu, contacte tècnic o contacte de facturació) ha de ser una entitat legal individual existent en algun dels 73 països definits per ICANN. Verificació d’elegibilitat: Per cada domini, el contacte rellevant es sotmetrà a una declaració d’elegibilitat i s’anomenarà “contacte CED”. Per cada declaració, el contacte ha de proporcionar la següent informació: 1. El codi del país (codi ISO 3166) 2. Tipus d’entitat legal: persones físiques, empreses o companyies, cooperatives, organitzacions del govern, etc 3. Forma d’identificació: Passaport, certificat de l’empresa o registre equivalent. 4. Número d’identificació/codi de la referència: número del passaport o número del certificat del negoci, etc Durant les fases del sunrise i Landrush els CEDs es verificaran automàticament para cada petició. Fases d’obertura del domini .Asia Sunrise El sunrise dels .Asia consta de varies fases: Sunrise 1 (Octubre del 2007): Per òrgans governamentals de la regió Àsia-Pacífic Aquesta fase està restringida a la petició de dominis .Asia per part de governs, entitats governamentals i organitzacions públiques de la regió Àsia-Pacífic. Les peticions seran processades per la norma del primer que arriba registra el domini. Sunrise 2 (d’octubre a gener 2007): Per titulars de marques registrades. Sunrise 2a (del 9 d’octubre al 30 d’octubre) Per titulars de marques en ús registrades abans del 16 de març del 2004. El domini ha de coincidir amb la marca. La documentació requerida és el certificat de registre de la marca. Sunrise 2b (del 13 de novembre al 15 de gener del 2008) Per titulars de marques en ús registrades abans del 6 de desembre del 2006. El domini ha de coincidir amb la marca. La documentació requerida és el certificat de registre de la marca. Sunrise 2c (del 13 de novembre al 15 de gener del 2008) En aquesta fase es permet el registre de les combinacions de la marca registrada i paraules de la descripció de la classe de la marca en qüestió. Per exemple, si té una marca registrada “ABC” en la classe 1: “productes químics”, pot sol•licitar “ABC.asia” en el SR2a/b, però també “ABCquimics.asia” al SR2c. La documentació requerida és el certificat de registre de la marca. Sunrise 3 (del 13 de novembre al 15 de gener del 2008): Per a titulars d’entitats jurídiques Aquesta fase és per què les entitats jurídiques (empreses, companyies, cooperatives, societats,…) de la regió Àsia-Pacífic puguin registrar el seu nom jurídic amb el .Asia. Les persones físiques no poden registrar dominis en aquesta fase. La documentació requerida són les escriptures de l’entitat jurídica. La documentació s’ha de presentar en format PDF o TIFF. L’arxiu podrà pesar 400 Kb per pàgina com a màxim. La resolució mínima ha de ser superior a 150x150 dpi. Per cada registre del sunrise, el titular ha de proporcionar la següent informació: 1. La paraula exacta o frase que descriu la marca o el nom de la companyia. 2. El número de registre de la marca o del nom de l’entitat jurídica. 3. El país en el qual s’estableix el dret (codi ISO 3166 de país de l’oficina de registre de marques o de la companyia amb la marca registrada). 4. Data de sol•licitud de la marca o entitat jurídica. 5. Data de registre de la marca o entitat jurídica. 6. Naturalesa del dret (propietari, copropietari…) i forma d’entitat (corporació, cooperativa, societat , òrgan de govern,…). En la fase de SR2C s’ha d’especificar la classe corresponent a la marca. 7. La fase del sunrise en la que es vol sol•licitar el domini: SR2a, SR2b, SR2c o SR3. Durant la fase de validació, l’agent de validació pot sol•licitar que les copies oficials dels certificats de registre s’enviïn en un termini de 10 dies. Procés de Subhasta: Si durant el sunrise (SR2a, SR2b, SR2c, SR3) varis candidats aconsegueixen la validació per el registre del mateix domini .Asia començarà un procés de subhasta. Les peticions del SR2a tindran prioritat sobre les del SR2b, SR2c i SR3 Les peticions del SR2b tindran prioritat sobre les del SR2c i SR3 Landrush (Febrer del 2008, data provisional): Durant aquesta fase qualsevol podrà demanar dominis .Asia, sempre que no s’hagin sol•licitat en el Sunrise i tinguin un contacte CED a la sol•licitud. El registre en aquesta fase serà per un mínim de 2 anys. Si hi ha varis aspirants que aconsegueixen la validació pel mateix nom de domini DotAsia el posarà a subhasta. Fase lliure (Març del 2008, data provisional): La fase lliure qualsevol podrà demanar el domini .Asia, si disposa d’un contacte CED. Aquesta fase es regirà per la norma del primer que arriba registra el domini. El registre mínim serà de 1 any fins a un màxim de 10.

Últimes notícies

Entorno Digital
Inici dels dominis .ASIA