Notícies

Generi valor amb el seu web

Generi valor amb el seu web

Te un web estàtic que no li aporta cap benefici? Millori el rendiment del seu web amb E-INFO, la sol•lució Web per tenir presència completa a Internet: disseny web personalitzat, àrea de noticies destacades, àrea de documents pública i privada, amb gestor de continguts intuïtiu i dinàmic. Possibilitat d’ampliar les funcionalitats del seu web mitjançant mòduls segons, vagin creixent les seves necessitats. Objectiu: - Donar a conèixer la seva empresa per a captar futurs clients a través d’un disseny web atractiu. - Mostrar informació detallada sobre l’empresa, equip i serveis que ofereix. - Guanyar temps i eficàcia en la gestió de documents entre vostè i els seus clients. - Oferir comunicació directa amb els usuaris per satisfer qualsevol tipus de consulta o sol•licitud d’informació. - Crear un website atractiu, àgil i dinàmic, i fàcil de posicionar als buscadors. El nostre equip de disseny personalitzarà el web a través d’un disseny web adaptat a la imatge corporativa de la seva empresa. Podrà mostrar informació relativa a la seva empresa mitjançant les seccions web de Presentació i Serveis. Els mòduls de Noticies i Documentació li permetran mantenir informats als seus clients sobre les últimes normatives, convenis col•lectius, nòmines, tarifes, etc. Respecte a l‘àrea privada vostè decideix si la informació és pública, interna, es comparteix amb varis clients o és exclusiva per cada un d’ells. La Web estarà implementada inicialment en un idioma. Existirà la possibilitat d’ampliar el número d’idiomes. Consulti les nostres tarifes E-INFO.

Últimes notícies

Entorno Digital
Generi valor amb el seu web