Notícies

Efecte dissuasori del Trademark Clearinghouse

Efecte dissuasori del Trademark Clearinghouse

Segons informa el Trademark Clearinghouse (TMCH), dels més de 500.000 avisos de claims que han fet (avís que s'envia a qui vulgui registrar un domini el nom del qual coincideixi amb una marca registrada en TMCH), el 95% dels quals van iniciar el procés de registre no ho van finalitzar. En aquest avís el TMCH informa al sol·licitant que aquest nom coincideix amb una marca registrada i que si continua amb el registre ha d'acceptar que sap que és coneixedor d'això.

L'alt percentatge de no registres demostra que el sistema d'avisos funciona com a mesura dissuasòria, per la qual cosa les marques que estan inscrites en TMCH tenen un major nivell de protecció que les que no estan inscrites.

Cal tenir en compte que únicament 70 d'un total de 1300 noves extensions de dominis (TLDs) estan en fase lliure, que és quan qualsevol pot sol·licitar el nom de domini que estigui disponible. Els 500000 avisos de TMCH generats demostren un gran interès de terceres parts per dominis que coincideixen amb marques registrades.

Aquest estudi s'ha publicat quan s'ha complert el primer any de l'obertura del Trademark Clearinghouse, període en el quin s'han registrat més de 28.000 marques en TMCH. Entorn Digital és agent acreditat pel Trademark Clearinghouse i podem oferir-li les majors garanties per protegir la seva marca en aquesta base de dades mundial.

Més info»


Últimes notícies

Entorno Digital
Efecte dissuasori del Trademark Clearinghouse