Notícies

Drets i Responsabilitats dels Registrants

Drets i Responsabilitats dels Registrants

El 27 Juny de 2011, ICANN va publicar una pàgina web que identifica els drets i responsabilitats dels registrants. El document de drets i responsabilitats dels registradors està publicat a la pàgina web de ICANN: http://www.icann.org/es/registrars/registrant-rights-responsibilities-es.htm

Aquest document publicat és el resultat de l'aportació inicial d'un grup conjunt de treball del consell GNSO i del comitè assessor d'abast, i de les seves consultes amb els registrantes; aquest proporciona un resum en "llenguatge senzill" dels drets i responsabilitats dels registrantes que existeixen actualment d'acord a RAA 2009.

Els registrants (titulars de dominis) tenen drets i responsabilitats establerts en altres polítiques i especificacions de ICANN. Aquests drets són les obligacions que els Registradors acorden complir.

Algunes de les obligacions dels Registradors depenen que els Titulars de Noms Registrats compleixin amb certes responsabilitats, particularment les relacionades amb pagaments de tarifes de registració, presentació de la informació requerida pels Registradors i la presentació de dades exactes i actualitzacions oportunes d'aquesta informació requerida.

Els Registradors tenen també qüestions específiques que hauran de notificar als Titulars, que inclouen notificar la finalització d'un període de registre, l'ús de les Dades Personals del Titular i notificacions relacionats amb dades de escrowing per a noms de domini registrats mitjançant serveis de registració privats o proxy, així com també la publicació de tarifes per recuperar noms registrats.
A més, els Registradors han de tenir una pàgina web interactiva i un servei Whois de port 43 a la disposició del públic per a consultes sense càrrec.

Per registrar un nom de domini, el Registrant (titular del domini) ha d'usar els serveis d'un Registrador acreditat per ICANN. es requereix dels Titulars de Noms Registrats que proporcionin al Registrador actualitzacions oportunes de les dades Whois del Nom Registrat. En alguns casos, el registrant pot decidir limitar la quantitat d'informació personal que el Registrador faci pública en una consulta Whois. Els clients també poden optar per registrar noms mitjançant un servei proxy, en tal caso el Titular del Nom Registrat és el servei proxy que autoritza al client l'ús del nom de domini.


Últimes notícies

Entorno Digital
Drets i Responsabilitats dels Registrants