Notícies

Assessorament jurídic

Assessorament jurídic

Com agent registrador volem cobrir totes les seves necessitats relacionades amb els dominis, així que posem a la seva disposició tota la nostra experiència per a oferir-los els següents serveis: GESTIÓ DE COMPRA VENDA DE DOMINIS: o Si necessita adquirir un domini que ja està registrat o si necessita cedir o vendre el seu domini a un altre titular. UDRP (Política Uniforme de Resolució de Disputes de Dominis) o És un procediment ràpid pel qual es pot reclamar un nom de domini amb conflicte d’interessos i obtenir la seva cessió immediatament si la OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel•lectual) falla a favor del demandant. o Entorno Digital, a través dels seus col•laboradors, es farà càrrec de tot el procés legal davant de disputes per un nom de domini (conflictes de marques, etc.). ESTUDI DE LES SEVES MARQUES A INTERNET I VIGILÀNCIA DE DOMINIS. o L’assessorem en la compra de dominis per a l’empresa. o Elecció d’extensions segons l’àmbit d’actuació de la seva empresa. o Selecció dels noms de dominis més adequats per a la seva marca. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL o Redacció de clàusules d’informació en la recollida de dades i de petició del consentiment. o Revisió de contractes amb tercers. o Revisió de contractes laborals. o Inscripció de fitxers a l’agència Espanyola de Protecció de Dades. o Redacció del Document de Seguretat. INTERNET I CORREU ELECTRONIC o Adaptació de webs i portals a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic així com a la resta de la normativa aplicable. o Assessorament jurídic en la implantació de plataformes de comerç electrònic. o Assessorament per a l’ús adequat del correu electrònic amb fins comercials.

Últimes notícies

Entorno Digital
Assessorament jurídic