Notícies

Afegeix el cercador de Dominis en el teu navegador.

Buscar si algun domini està disponible i poder registrar-lo és molt més senzill amb Entorno Digital. Ara podràs afegir el nostre cercador de dominis a la barra de recerca del teu navegador, ja sigui Internet Explorer 7 o Firefox. Simplement ha d'entrar a: entorno digital, una vegada dintre seleccioni “Afegir Dominis Entorno” del desplegable de la barra de recerca del navegador. Així de manera ràpida i en qualsevol moment podràs realitzar les teves consultes, sense necessitat d'estar dintre del nostre portal. En cas de dubte pot posar-se en contacte amb el nostre departament de dominis nic@entorno.es

Últimes notícies

Entorno Digital
Afegeix el cercador de Dominis en el teu navegador.