€19,99 €35,00

Aquesta promoció finalitza el 1 de setembre de 2024
* Preus sense IVA
.webcam

Dominis .webcam

WEBCAM és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini WEBCAM escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.webcam

El registre de dominis .webcam no té requisits en fase Lliure.


.webcam

Requeriments de dominis .webcam

A la fase Lliure dels dominis .webcam, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.webcam

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .webcam pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".webcam".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .webcam una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .webcam pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .webcam podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .webcam


.webcam

Característiques

Per registrar dominis genèrics .webcam has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .webcam es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.webcam

Com renovar

Per renovar dominis .webcam aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .webcam també admeten renovació anticipada.

.webcam

Com transferir

Per a transferir dominis .webcam és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .webcam aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.webcam

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .webcam si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .webcam té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.webcam

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .webcam a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).