.vip

Dominis .vip

VIP és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini VIP escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.vip

El registre de dominis .vip no té requisits en fase Lliure.


.vip

Requeriments de dominis .vip

17 de Maig de 2016

A la fase Lliure dels dominis .vip, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.vip

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .vip pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".vip".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .vip una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .vip pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .vip podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .vip


.vip

Característiques

Per registrar dominis genèrics .vip has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .vip es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.vip

Com renovar

Per renovar dominis .vip aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .vip també admeten renovació anticipada.

.vip

Com transferir

Per a transferir dominis .vip és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .vip aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.vip

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .vip si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .vip té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.vip

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .vip a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).