.versicherung

Descripció dels dominis .versicherung


.versicherung

Requeriments de dominis .versicherung


.versicherung

Característiques

Per registrar dominis genèrics .versicherung has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .versicherung es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.versicherung

Com renovar

Per renovar dominis .versicherung aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .versicherung també admeten renovació anticipada.

.versicherung

Com transferir

Per a transferir dominis .versicherung és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .versicherung aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.versicherung

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .versicherung si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .versicherung té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.versicherung

Modificació de contactes

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .versicherung a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).