.tunes

Dominis .tunes


.tunes

Requeriments de dominis .tunes


.tunes

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .tunes pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".tunes".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .tunes una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .tunes pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .tunes podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .tunes


.tunes

Característiques

Per registrar dominis genèrics .tunes has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .tunes es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.tunes

Com renovar

Per renovar dominis .tunes aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .tunes també admeten renovació anticipada.

.tunes

Com transferir

Per a transferir dominis .tunes és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .tunes aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.tunes

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .tunes si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .tunes té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.tunes

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .tunes a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).