.tmall

Dominis .tmall


.tmall

Requeriments de dominis .tmall


.tmall

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .tmall pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".tmall".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .tmall una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .tmall pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .tmall podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .tmall


.tmall

Característiques

Per registrar dominis genèrics .tmall has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .tmall es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.tmall

Com renovar

Per renovar dominis .tmall aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .tmall també admeten renovació anticipada.

.tmall

Com transferir

Per a transferir dominis .tmall és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .tmall aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.tmall

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .tmall si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .tmall té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.tmall

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .tmall a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).