.tickets

Dominis .tickets

TICKETS és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini TICKETS escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.tickets

Processo de Verificació i Mecanisme de Protecció de Drets

Tots els sol·licitants estan subjectes a la Política de verificació de Registre de Whois millorada. A més, durant la fase lliure, els sol·licitants procedeixen a la fase de verificació de protecció dels drets.

Els sol·licitants que tinguin un dret preexistent demostrable per al nom de domini poden sol·licitar, dins dels 5 dies hàbils després de l'aplicació, accelerar el procés de la seva sol·licitud. Sempre que puguin demostrar l'evidència dels drets d'una manera que s'ajusti als requisits de registre, es registrarà per a ells.

Els sol·licitants que no desitgin presentar evidència dels drets, o que no tenen un dret preexistent per utilitzar el nom, poden igualment sol·licitar el nom i serà processat a través de la ruta estàndard. Això significa que el domini sol·licitat podria ser objecte d'una sol·licitud conflictiva d'un altre sol·licitant que pugui demostrar evidència acceptable del dret.

Durant el procés estàndard, el domini sol·licitat serà publicat en el lloc web propietat del registro http://domains.watch durant un màxim de 30 dies.

Si hi ha més d'una sol·licitud, juntament amb l'evidència dels drets que s'ajusta als requisits, es poden produir dos resultats:

1ero. Si el sol·licitant original pot proporcionar evidència acceptable dels drets sobre el nom, que serà assignat el nom per la norma del primer que arriba primer registra.

2o. Si el sol·licitant original no pot proporcionar evidència acceptable dels drets al nom, el nom de domini serà registrat pel segon sol·licitant si aquest té drets sobre el nom de domini.


.tickets

Requeriments de dominis .tickets

21 de Setembre de 2015.

A la fase Lliure dels dominis .tickets, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra, però les sol·licituds quedaran subjectes al cumpliment de la Política de Registre

Processo de Verificació i Mecanisme de Protecció de Drets

Tots els sol·licitants estan subjectes a la Política de verificació de Registre de Whois millorada. A més, durant la fase lliure, els sol·licitants procedeixen a la fase de verificació de protecció dels drets.

Els sol·licitants que tinguin un dret preexistent demostrable per al nom de domini poden sol·licitar, dins dels 5 dies hàbils després de l'aplicació, accelerar el procés de la seva sol·licitud. Sempre que puguin demostrar l'evidència dels drets d'una manera que s'ajusti als requisits de registre, es registrarà per a ells.

Els sol·licitants que no desitgin presentar evidència dels drets, o que no tenen un dret preexistent per utilitzar el nom, poden igualment sol·licitar el nom i serà processat a través de la ruta estàndard. Això significa que el domini sol·licitat podria ser objecte d'una sol·licitud conflictiva d'un altre sol·licitant que pugui demostrar evidència acceptable del dret.

Durant el procés estàndard, el domini sol·licitat serà publicat en el lloc web propietat del registro http://domains.watch durant un màxim de 30 dies.

Si hi ha més d'una sol·licitud, juntament amb l'evidència dels drets que s'ajusta als requisits, es poden produir dos resultats:

1ero. Si el sol·licitant original pot proporcionar evidència acceptable dels drets sobre el nom, que serà assignat el nom per la norma del primer que arriba primer registra.

2o. Si el sol·licitant original no pot proporcionar evidència acceptable dels drets al nom, el nom de domini serà registrat pel segon sol·licitant si aquest té drets sobre el nom de domini.


.tickets

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .tickets pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".tickets".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .tickets una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .tickets pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .tickets podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .tickets


.tickets

Característiques

Per registrar dominis genèrics .tickets has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .tickets es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.tickets

Com renovar

Per renovar dominis .tickets aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .tickets també admeten renovació anticipada.

.tickets

Com transferir

Per a transferir dominis .tickets és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .tickets aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.tickets

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .tickets si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .tickets té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.tickets

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .tickets a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).