.tattoo

Dominis .tattoo

TATTOO és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini TATTOO escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.tattoo

El registre del domini .tattoo és lliure i no té requisits.

El nou gTLD .tattoo es preveu molt atractiu per a una gran varietat d'usuaris d'Internet ja que ofereix un alt nivell d'utilitat de l'usuari, la precisió en el lliurament de contingut i la capacitat de contribuir positivament al creixement econòmic.

Si tens un negoci o estàs relacionat amb el món de tatuatge i vols que t'identifiquin a la xarxa, aquest és el teu domini.


.tattoo

Requeriments de dominis .tattoo

25 de Febrer de 2014

A la fase Lliure dels dominis .tattoo, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.

Les tarifes de registre són les de la fase Lliure General.


.tattoo

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .tattoo pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".tattoo".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .tattoo una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .tattoo pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .tattoo podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .tattoo


.tattoo

Característiques

Per registrar dominis genèrics .tattoo has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .tattoo es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.tattoo

Com renovar

Per renovar dominis .tattoo aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .tattoo també admeten renovació anticipada.

.tattoo

Com transferir

Per a transferir dominis .tattoo és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .tattoo aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.tattoo

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .tattoo si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .tattoo té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.tattoo

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .tattoo a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).