.sucks

Dominis .sucks

SUCKS és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini SUCKS escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.sucks

Comença l' 21 de juny de 2015.

El registre de dominis .sucks no té requisits en fase lliure.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.sucks

Requeriments de dominis .sucks

A la fase Lliure dels dominis .sucks, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.

Amb el domini .sucks es poden protegir les marques a través del bloqueig perquè no es puguin utilitzar. Un domini Bloquejat no el pot fer servir ningú, ni tan sols el que l'ha sol·licitat.

Regles de bloqueig per a dominis .sucks:

- Els dominis "Premium" (els que el seu preu és superior al preu estàndard) NO es poden Bloquejar.

- Es pot crear el bloqueig d'un domini .sucks ja registrat per un altre titular: El domini bloquejat no es veurà afectat, seguirà actiu i es podrà renovar o transferir a un altre registrador. El bloqueig només tindrà efecte si el titular actual allibera el domini.

- Un domini que està bloquejat es pot desbloquejar i registrar sota petició. La petició la pt fer un tercer que tingui una marca registrada i inscrita en el Trademark Clearinghouse que coincideixi amb el domini bloquejat.

- Un domini bloquejat no pot ser transferit d'un registrador a un altre.

- Un bloqueig pot ser registrat o renovat per un període d'1 a 10 anys.

- La consulta (WHOIS) d'un domini bloquejat apareixerà com reservat Si el domini està actiu es proporcionaran els detalls de WHOIS.

- L'opció de bloqueig NO està disponible durant el període Sunrise o qualsevol període en què es requereixen SMDs per al registre.


.sucks

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .sucks pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".sucks".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .sucks una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .sucks pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .sucks podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .sucks


.sucks

Característiques

Per registrar dominis genèrics .sucks has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .sucks es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.sucks

Com renovar

Per renovar dominis .sucks aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .sucks també admeten renovació anticipada.

.sucks

Com transferir

Per a transferir dominis .sucks és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .sucks aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.sucks

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .sucks si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .sucks té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.sucks

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .sucks a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).