.rightathome

Descripció dels dominis .rightathome


.rightathome

Requeriments de dominis .rightathome


.rightathome

Característiques

Per registrar dominis genèrics .rightathome has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .rightathome es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.rightathome

Com renovar

Per renovar dominis .rightathome aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .rightathome també admeten renovació anticipada.

.rightathome

Com transferir

Per a transferir dominis .rightathome és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .rightathome aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.rightathome

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .rightathome si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .rightathome té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.rightathome

Modificació de contactes

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .rightathome a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).