.radio

Dominis .radio

RADIO és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini RADIO escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.radio

.radio és el TLD de la comunitat gestionat per la Unió Europea de Radiodifusió que proporcionarà l'identificador de les activitats de la comunitat .radio a tot el món, incloent totes les ràdios llicenciades i Internet, professionals de la ràdio i aficionats i totes les empreses que proporcionen equips i serveis per a qualsevol radiodifusió activitat. La validació d'aquest nexe serà duta a terme cas per cas per l'operador del registre .radio, podent cancel·lar el domini sense reemborsament per incompliment de les polítiques de registre *.

(*)Més informació sobre les polítiques de registre aquí: www.nic.radio/policies


.radio

Requeriments de dominis .radio

15 novembre 2017.

En fase Lliure dels dominis .radio, només podran registrar .radio les persones i empreses amb interès actiu en la comunitat de la ràdio, mitjançant declaració d'ús a aquesta comunitat en el moment del registre i posteriorment. La validació d'aquest nexe serà duta a terme cas per cas per l'operador del registre .radio, podent cancel·lar el domini sense reemborsament per incompliment de les polítiques de registre*.

Operador de registre.

Les següents categories seran acceptats per l'ús d'un domini .radio:

* estacions de ràdio que transmeten

* Unions dels organismes de radiodifusió p>

* ràdios d'Internet

* radioaficionats

* Professionals de la ràdio (periodistes, locutors de ràdio, DJ, ...)

* empreses relacionades amb la ràdio venda de béns i serveis de ràdio

(*) Més informació sobre les polítiques de registre aquí: www.nic.radio/policies


.radio

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .radio pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".radio".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .radio una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .radio pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .radio podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .radio


.radio

Característiques

Per registrar dominis genèrics .radio has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .radio es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.radio

Com renovar

Per renovar dominis .radio aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .radio també admeten renovació anticipada.

.radio

Com transferir

Per a transferir dominis .radio és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .radio aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.radio

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .radio si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .radio té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.radio

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .radio a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).