.plumbing

Dominis .plumbing

PLUMBING és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini PLUMBING escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.plumbing

El registre de dominis .plumbing no té requisits en fase Lliure.

Donuts Inc. és el sol·licitant la terminació .plumbing i moltes altres de nous dominis gTLDs. Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.

.plumbing Està destinat a facilitar la comunicació i expansió d'un col·lectiu que podria ser tot el relacionat amb el món de la fontaneria que de moment no està identificat a la xarxa.


.plumbing

Requeriments de dominis .plumbing

05 de Febrer de 2014

A la fase Lliure dels dominis .plumbing, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.

Les tarifes de registre són les de la fase Lliure General.


.plumbing

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .plumbing pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".plumbing".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .plumbing una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .plumbing pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .plumbing podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .plumbing


.plumbing

Característiques

Per registrar dominis genèrics .plumbing has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .plumbing es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.plumbing

Com renovar

Per renovar dominis .plumbing aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .plumbing també admeten renovació anticipada.

.plumbing

Com transferir

Per a transferir dominis .plumbing és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .plumbing aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.plumbing

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .plumbing si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .plumbing té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.plumbing

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .plumbing a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).