.pink

Dominis .pink

El registre de dominis .pink no té requisits en fase lliure.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.pink

Requeriments de dominis .pink

17 d'Abril de 2014.

A la fase Lliure dels dominis .pink, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.pink

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .pink pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".pink".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .pink una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .pink pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .pink podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .pink


.pink

Característiques

Per registrar dominis genèrics .pink has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .pink es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.pink

Com renovar

Per renovar dominis .pink aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .pink també admeten renovació anticipada.

.pink

Com transferir

Per a transferir dominis .pink és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .pink aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.pink

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .pink si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .pink té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.pink

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .pink a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).