.paris

Dominis .paris

PARIS és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini PARIS escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.paris

Objectius del domini .paris

Facilitar la comunicació digital de la Comunitat de Paris Proporcionar una plataforma per al desenvolupament urbà en l'espai digital de la Comunitat de Paris Enfortiment de la imatge de Paris a Internet

Qui pot demanar el .paris?

Poden registrar dominis de segon nivell .paris les persones físiques, jurídiques i organitzacions amb bona fe, que estan unides d'alguna forma a la Comunitat de Paris.

La presència i bona fe per ser elegible es pot determinar per:

Residència a la zona de Paris L'exercici d'activitats comercials lícites a l'àrea de Paris Les activitats culturals, recreatives i activitats esportives a la zona de Paris, o qualsevol altre tipus de presència directa o indirecta que és generalment acceptada com a legítima a la zona de Paris.

Per facilitar la validació el contacte administratiu ha de tenir una adreça física en la Comunitat de Paris.

Què ofereix el .paris?

Aquest nou espai de nom de domini .paris ofereix un opció segura i global per a les institucions locals, companyies, marques i ciutadans en Internet.

Això permet a tots a estar en línia mitjançant la creació d'un espai virtual que permet la materialització d'iniciatives públiques i privades.

Fases d'obertura del Registre de dominis .paris

1. Pioneer Name

Aquest programa està basat en un procés d'adjudicació de dominis de forma transparent per a aquells projectes que presten un servei o suport a la comunitat.

2. Aplicacions de Registre

Les aplicacions de registre s'inicien mitjançant les fases de sunrise i landrush.

En aquestes fases s'accepten diverses aplicacions per domini, és a dir un domini es pot sol·licitar per diferents interessats i la concessió del mateix va en funció dels tipus de prioritat.

Hi ha fonamentalment quatre tipus de prioritat en aquest ordre:

Servei Públic (La prioritària), marques , actors de la societat civil i la resta, però sempre han de mostrar el nexe d'unió amb la comunitat de Paris.

3. Disponibilitat general

El registre de dominis en fase lliure segueix el principi de "first-come⁄first-served", el primer a arribar és el primer a registrar.

El període de registre pot ser d'1 a 10 anys.


.paris

Requeriments de dominis .paris

A la fase Lliure dels dominis .paris, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió.

Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.paris

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .paris pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".paris".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .paris una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .paris pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .paris podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .paris


.paris

Característiques

Per registrar dominis genèrics .paris has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .paris es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.paris

Com renovar

Per renovar dominis .paris aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .paris també admeten renovació anticipada.

.paris

Com transferir

Per a transferir dominis .paris és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .paris aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.paris

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .paris si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .paris té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.paris

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .paris a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).