.org.in

Dominis .org.in

ORG.IN és el domini territorial geogràfic de India. De forma senzilla un domini ORG.IN serveix per identificar-te con un nom, producte, marca, etc a Internet mitjançant una pàgina web o d'altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que está sota el teu domini ORG.IN escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.org.in

-

.org.in

Requeriments de dominis .org.in

- El registre del domini és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa que desitgi registrar un domini .org.in de India.

.org.in

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .org.in pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".org.in".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .org.in una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .org.in pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .org.in podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .org.in


.org.in

Característiques

Per registrar dominis territorials (ccTLD).org.in de India és necessari completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 3
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
El domini es registra per un any.

.org.in

Com renovar

Per renovar dominis territorials .org.in de India el domini ha d’estar en període de renovació i només es poden renovar per un any.
Aquest període s’inicia 60 dies abans de la data d’expiració i el domini es pot renovar fins 30 dies abans de l’expiració.

.org.in

Com transferir

Per a transferir un domini territorial .org.in és necessari:
- Auth Code
- Que el domini tingui més de 30 dies de registre.
- Que el domini estigui desbloquejat en l'actual registrador. Si no és així el client ha de demanar el desbloqueig a l'actual registrador.
El procés sol trigar entre 5 i 10 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per evitar que aquesta sigui denegada.
El domini es renova per un any més a partir de la data de transferència

.org.in

Canvi de titular

Posi's en contacte amb Entorno Digital per fer un canvi de titular d'un domini .org.in

.org.in

Modificació de contactes i DNS

Pot modificar els contactes i servidors de DNS dels seus dominis .org.in a través del seu panell de control, al que pot accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost.