.okinawa

Dominis .okinawa

Objectius del domini .okinawa

Facilitar la comunicació digital de la Comunitat de okinawa Proporcionar una plataforma per al desenvolupament urbà en l'espai digital de la Comunitat de okinawa Enfortiment de la imatge de okinawa a Internet

Qui pot demanar el .okinawa?

Poden registrar dominis de segon nivell .okinawa les persones físiques, jurídiques i organitzacions amb bona fe, que estan unides d'alguna forma a la Comunitat de okinawa.

La presència i bona fe per ser elegible es pot determinar per:

Residència a la zona de okinawa L'exercici d'activitats comercials lícites a l'àrea de okinawa Les activitats culturals, recreatives i activitats esportives a la zona de okinawa, o qualsevol altre tipus de presència directa o indirecta que és generalment acceptada com a legítima a la zona de okinawa

Per facilitar la validació, els sol·licitants estan obligats a declarar la seva intenció d'ús del nom de domini .okinawa registrat i el contacte administratiu ha de tenir una adreça física en la Comunitat de okinawa.

Què ofereix el .okinawa?

Aquest nou espai de nom de domini .okinawa ofereix un opció segura i global per a les institucions locals, companyies, marques i ciutadans en Internet.

Això permet a tots a estar en línia mitjançant la creació d'un espai virtual que permet la materialització d'iniciatives públiques i privades.

Fases d'obertura del Registre de dominis .okinawa

1. Pioneer Name

Aquest programa està basat en un procés d'adjudicació de dominis de forma transparent per a aquells projectes que presten un servei o suport a la comunitat.

2. Aplicacions de Registre

Les aplicacions de registre s'inicien mitjançant les fases de sunrise i landrush.

En aquestes fases s'accepten diverses aplicacions per domini, és a dir un domini es pot sol·licitar per diferents interessats i la concessió del mateix va en funció dels tipus de prioritat.

Hi ha fonamentalment quatre tipus de prioritat en aquest ordre:

Servei Públic (La prioritària), marques , actors de la societat civil i la resta, però sempre han de mostrar el nexe d'unió amb la comunitat de okinawa.

3. Disponibilitat general

El registre de dominis en fase lliure segueix el principi de "first-come⁄first-served", el primer a arribar és el primer a registrar.

El registre està subjecte a una posterior validació.

El període de registre pot ser d'1 a 10 anys.


.okinawa

Requeriments de dominis .okinawa


.okinawa

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .okinawa pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".okinawa".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .okinawa una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .okinawa pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .okinawa podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .okinawa


.okinawa

Característiques

Per registrar dominis genèrics .okinawa has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .okinawa es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.okinawa

Com renovar

Per renovar dominis .okinawa aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .okinawa també admeten renovació anticipada.

.okinawa

Com transferir

Per a transferir dominis .okinawa és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .okinawa aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.okinawa

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .okinawa si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .okinawa té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.okinawa

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .okinawa a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).