.nagoya

Dominis .nagoya

Objectius del domini .nagoya

Facilitar la comunicació digital de la Comunitat de nagoya Proporcionar una plataforma per al desenvolupament urbà en l'espai digital de la Comunitat de nagoya Enfortiment de la imatge de nagoya a Internet

Qui pot demanar el .nagoya?

Poden registrar dominis de segon nivell .nagoya les persones físiques, jurídiques i organitzacions amb bona fe, que estan unides d'alguna forma a la Comunitat de nagoya.

La presència i bona fe per ser elegible es pot determinar per:

Residència a la zona de nagoya L'exercici d'activitats comercials lícites a l'àrea de nagoya Les activitats culturals, recreatives i activitats esportives a la zona de nagoya, o qualsevol altre tipus de presència directa o indirecta que és generalment acceptada com a legítima a la zona de nagoya

Per facilitar la validació, els sol·licitants estan obligats a declarar la seva intenció d'ús del nom de domini .nagoya registrat i el contacte administratiu ha de tenir una adreça física en la Comunitat de nagoya.

Què ofereix el .nagoya?

Aquest nou espai de nom de domini .nagoya ofereix un opció segura i global per a les institucions locals, companyies, marques i ciutadans en Internet.

Això permet a tots a estar en línia mitjançant la creació d'un espai virtual que permet la materialització d'iniciatives públiques i privades.

Fases d'obertura del Registre de dominis .nagoya

1. Pioneer Name

Aquest programa està basat en un procés d'adjudicació de dominis de forma transparent per a aquells projectes que presten un servei o suport a la comunitat.

2. Aplicacions de Registre

Les aplicacions de registre s'inicien mitjançant les fases de sunrise i landrush.

En aquestes fases s'accepten diverses aplicacions per domini, és a dir un domini es pot sol·licitar per diferents interessats i la concessió del mateix va en funció dels tipus de prioritat.

Hi ha fonamentalment quatre tipus de prioritat en aquest ordre:

Servei Públic (La prioritària), marques , actors de la societat civil i la resta, però sempre han de mostrar el nexe d'unió amb la comunitat de nagoya.

3. Disponibilitat general

El registre de dominis en fase lliure segueix el principi de "first-come⁄first-served", el primer a arribar és el primer a registrar.

El registre està subjecte a una posterior validació.

El període de registre pot ser d'1 a 10 anys.


.nagoya

Requeriments de dominis .nagoya

23 de Juny de 2014.

A la fase Lliure dels dominis .nagoya, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.nagoya

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .nagoya pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".nagoya".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .nagoya una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .nagoya pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .nagoya podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .nagoya


.nagoya

Característiques

Per registrar dominis genèrics .nagoya has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .nagoya es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.nagoya

Com renovar

Per renovar dominis .nagoya aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .nagoya també admeten renovació anticipada.

.nagoya

Com transferir

Per a transferir dominis .nagoya és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .nagoya aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.nagoya

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .nagoya si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .nagoya té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.nagoya

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .nagoya a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).