.music

Dominis .music

Un emocionant avanç en el sector dels dominis que canviarà la forma en què la comunitat musical es connecta i prospera en Internet.


.music

Requeriments de dominis .music

Sunrise: TMCH

Fase lliure:

El sol·licitant de registre ha de tenir un nexe musical demostrable amb la cadena del nom de domini registrat que està registrant. Si els sol·licitants de registre no estan segurs de tenir un nexe amb una cadena, poden sol·licitar una verificació prèvia en id.MUSIC/*preverify. A més, es requereix la verificació d'identitat KYC o KYB del sol·licitant de registre a través id.MUSIC després del registre a través d'un registrador.

Sunrise

Dates:

11 de setembre de 2023 @16:00 UTC - 15 de novembre de 2023 @16:00 UTC

Disponibilitat general (llançament mundial)

Dates: 10 d'abril del 2024 @16:00 UTC


.music

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .music pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".music".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .music una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .music pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .music podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .music


.music

Característiques

Per registrar dominis genèrics .music has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .music es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.music

Com renovar

Per renovar dominis .music aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .music també admeten renovació anticipada.

.music

Com transferir

Per a transferir dominis .music és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .music aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.music

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .music si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .music té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.music

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .music a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).