.menu

Dominis .menu

MENU és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini MENU escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.menu

El registre del domini .menu és lliure i no té requisits.

Domini molt atractiu destinat al món culinari: informació de menús de restaurants de tot tipus, suggeriments, ofertes, opinions, receptes, dietes ...

Els usuaris d'internet podran buscar d'una manera ràpida, senzilla i localitzada la informació que els interessa.


.menu

Requeriments de dominis .menu

17 de Marzo de 2014

A la Fase lliure dels dominis .menu, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra. Les tarifes de registre són les de la fase lliure general.


.menu

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .menu pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".menu".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .menu una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .menu pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .menu podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .menu


.menu

Característiques

Per registrar dominis genèrics .menu has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .menu es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.menu

Com renovar

Per renovar dominis .menu aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .menu també admeten renovació anticipada.

.menu

Com transferir

Per a transferir dominis .menu és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .menu aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.menu

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .menu si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .menu té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.menu

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .menu a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).