.lotto

Dominis .lotto

LOTTO és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini LOTTO escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.lotto

.lotto és restringit i només poden registrar-ho empreses relacionades (unes 250 loteries de tot el món).

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.lotto

Requeriments de dominis .lotto

08 de Septembre de 2015

.lotto és restringit i només poden registrar-ho empreses relacionades (unes 250 loteries de tot el món).

El sol·licitant autoritzat rebrà un codi i contacte d'identificació.

,

El procés de registre requereix verificació mitjançant aquest codi i contacte per part de la identitat d'Afilias.

Les tarifes de registre són les de la fase Lliure General.


.lotto

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .lotto pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".lotto".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .lotto una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .lotto pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .lotto podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .lotto


.lotto

Característiques

Per registrar dominis genèrics .lotto has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .lotto es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.lotto

Com renovar

Per renovar dominis .lotto aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .lotto també admeten renovació anticipada.

.lotto

Com transferir

Per a transferir dominis .lotto és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .lotto aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.lotto

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .lotto si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .lotto té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.lotto

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .lotto a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).