.life

Dominis .life

LIFE és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini LIFE escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.life

El registre de dominis .life no té requisits en fase lliure.

Donuts Inc. és el sol·licitant la terminació .life i moltes altres de nous dominis gTLDs. Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.life

Requeriments de dominis .life

17 de Setembre de 2014

A la Fase lliure dels dominis .life, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra. Les tarifes de registre són les de la fase lliure general.


.life

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .life pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".life".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .life una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .life pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .life podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .life


.life

Característiques

Per registrar dominis genèrics .life has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .life es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.life

Com renovar

Per renovar dominis .life aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .life també admeten renovació anticipada.

.life

Com transferir

Per a transferir dominis .life és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .life aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.life

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .life si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .life té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.life

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .life a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).