.lgbt

Dominis .lgbt

LGBT és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini LGBT escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.lgbt

L'extensió de domini .LGBT s'ha creat per a la comunitat mundial de lesbianes, gais, bisexuals i transexuals. Degut a que és molt important que el nou espai del domini .LGBT sigui segur, el registre ha creat una política d'ús acceptable, que proporciona la possibilitat d'eliminar qualsevol lloc web que violi aquests termes. (http://get.lgbt/LGBTAUP)

.lgbt

Requeriments de dominis .lgbt

A la fase Lliure dels dominis .lgbt, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.lgbt

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .lgbt pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".lgbt".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .lgbt una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .lgbt pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .lgbt podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .lgbt


.lgbt

Característiques

Per registrar dominis genèrics .lgbt has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .lgbt es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.lgbt

Com renovar

Per renovar dominis .lgbt aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .lgbt també admeten renovació anticipada.

.lgbt

Com transferir

Per a transferir dominis .lgbt és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .lgbt aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.lgbt

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .lgbt si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .lgbt té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.lgbt

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .lgbt a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).