.koeln

Dominis .koeln

Objectius del domini .koeln

Facilitar la comunicació digital de la Comunitat de koeln Proporcionar una plataforma per al desenvolupament urbà en l'espai digital de la Comunitat de koeln Enfortiment de la imatge de koeln a Internet

Qui pot demanar el .koeln?

Poden registrar dominis de segon nivell .koeln les persones físiques, jurídiques i organitzacions amb bona fe, que estan unides d'alguna forma a la Comunitat de koeln.

La presència i bona fe per ser elegible es pot determinar per:

Residència a la zona de koeln L'exercici d'activitats comercials lícites a l'àrea de koeln Les activitats culturals, recreatives i activitats esportives a la zona de koeln, o qualsevol altre tipus de presència directa o indirecta que és generalment acceptada com a legítima a la zona de koeln

Per facilitar la validació, els sol·licitants estan obligats a declarar la seva intenció d'ús del nom de domini .koeln registrat i el contacte administratiu ha de tenir una adreça física en la Comunitat de koeln.

Què ofereix el .koeln?

Aquest nou espai de nom de domini .koeln ofereix un opció segura i global per a les institucions locals, companyies, marques i ciutadans en Internet.

Això permet a tots a estar en línia mitjançant la creació d'un espai virtual que permet la materialització d'iniciatives públiques i privades.

Fases d'obertura del Registre de dominis .koeln

1. Pioneer Name

Aquest programa està basat en un procés d'adjudicació de dominis de forma transparent per a aquells projectes que presten un servei o suport a la comunitat.

2. Aplicacions de Registre

Les aplicacions de registre s'inicien mitjançant les fases de sunrise i landrush.

En aquestes fases s'accepten diverses aplicacions per domini, és a dir un domini es pot sol·licitar per diferents interessats i la concessió del mateix va en funció dels tipus de prioritat.

Hi ha fonamentalment quatre tipus de prioritat en aquest ordre:

Servei Públic (La prioritària), marques , actors de la societat civil i la resta, però sempre han de mostrar el nexe d'unió amb la comunitat de koeln.

3. Disponibilitat general

El registre de dominis en fase lliure segueix el principi de "first-come⁄first-served", el primer a arribar és el primer a registrar.

El registre està subjecte a una posterior validació.

El període de registre pot ser d'1 a 10 anys.


.koeln

Requeriments de dominis .koeln

05 de Setembre de 2014

A la Fase lliure dels dominis .koeln, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra. Les tarifes de registre són les de la fase lliure general.


.koeln

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .koeln pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".koeln".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .koeln una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .koeln pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .koeln podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .koeln


.koeln

Característiques

Per registrar dominis genèrics .koeln has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .koeln es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.koeln

Com renovar

Per renovar dominis .koeln aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .koeln també admeten renovació anticipada.

.koeln

Com transferir

Per a transferir dominis .koeln és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .koeln aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.koeln

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .koeln si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .koeln té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.koeln

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .koeln a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).