.kids

Dominis .kids

Els Principis rectors de .KIDS requereixen que els registrants s'abstinguin de publicar materials il·legals i inapropiats a través d'un domini .kids, inclòs contingut amb sexualitat explícita, violència, abús de substàncies, blasfèmies o altres assumptes que normalment es consideren inadequats per a nens o adolescents, així com contingut que promogui el consum de tabac i alcohol per part dels nens

.Kids està obert a persones, organitzacions i empreses que busquen crear contingut web entretingut i educatiu per a nens i joves.


Els dominis .Kids són per a pares, educadors i cuidadors que vetllen pel benestar dels nens, també són per a organitzacions i organitzacions benèfiques que beneficien els nens i les seves famílies..kids

Requeriments de dominis .kids

Operador de registre: DotKids Foundation Ltd. Administrat per DotAsia Organització Ltd.

Registre Backend: Afílies / Donuts

Registre obert/tancat: TLD obert amb restriccions de política. Els sol·licitants de registre han de complir els principis rectors de .KIDS

Restriccions de registre: Cap. Qualsevol persona, empresa o entitat pot registrar un domini .kids

Cicle de vida del domini: S'aplica el cicle de vida estàndard del domini gTLD de l'ICANN


.kids

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .kids pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".kids".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .kids una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .kids pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .kids podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .kids


.kids

Característiques

Les dates d'obertura són:

1. TMCH Sunrise Aug 11, 2022 (Thu) - Sep 14, 2022 (Wed)

2. Community Sunrise Sep 20, 2022 (Tue) - Oct 19, 2022 (Wed)

3. Pioneer Domains Oct 19, 022 (Wed) - Nov 29, 2022 (Tue)

4. General Availability Nov 29, 2022 (Tue)

Els preus de registre:

TARIFES PVP


Sunrise TMCH: 205€
Sunrise community/GA: 39€


.kids

Com renovar

Per renovar dominis .kids el domini ha d'estar en període de renovació i es poden renovar per 1 any.
Aquest període s'inicia 30 dies abans de la data d'expiració i el domini es pot renovar fins a la data d'expiració.
El domini .kids també admet renovació anticipada.


.kids

Com transferir

Per a transferir un domini .kids és necessari:
- Auth code. Aquest codi l'hi ha de facilitar l'actual registrador.
- Que el domini estigui desbloquejat. Si no és així el client ha de demanar el desbloqueig a l'actual registrador.
- Que el domini tingui més de 60 dies de registre.
En la transferència dels dominis .kids el domini es renova per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una duradad máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d'antelació respecte a la data d'expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.


.kids

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular si Entorno Digital és el Registrador del domini. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir el domini a Entorn Digital.
El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es Sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'enviaran dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitzarà el canvi automàtic del Titular.
El canvi de titular té un cost de 50 euros (preus sense IVA).


.kids

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .kids a través del panell de control, al que pots accedir des de l'apartat "USUARI REGISTRAT" del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).