.kaufen

Dominis .kaufen

KAUFEN és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini KAUFEN escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.kaufen

El registre de dominis .kaufen no té requisits en fase Lliure.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.kaufen

Requeriments de dominis .kaufen

23 de juliol de 2014.

A la fase Lliure dels dominis .kaufen, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.

Les tarifes de registre són les de la fase Lliure General.


.kaufen

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .kaufen pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".kaufen".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .kaufen una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .kaufen pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .kaufen podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .kaufen


.kaufen

Característiques

Per registrar dominis genèrics .kaufen has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .kaufen es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.kaufen

Com renovar

Per renovar dominis .kaufen aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .kaufen també admeten renovació anticipada.

.kaufen

Com transferir

Per a transferir dominis .kaufen és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .kaufen aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.kaufen

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .kaufen si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .kaufen té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.kaufen

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .kaufen a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).