.hiv

Dominis .hiv

HIV és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini HIV escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.hiv

El domini .hiv no té requeriments específics per poder-lo registrar

Objectius del domini .HIV

El domini .hiv serà la primera cinta vermella virtual de la nova era digital. Ajuda a la lluita contra el VIH/SIDA, augmenta la conciència social i lluita contra l'estigma de la malaltia.

A més a més de la teva adreça web normal, ara pots tenir el teu domini .hiv apuntant al teu web. El contingut del teu web seguirà sent el mateix, però amb l'extensió .hiv, podràs tenir l'oportunitat de crear conciència social sobre el tema i participar en l'esforç financer per la lluita contra la SIDA. La major part de la teva quota de registre es destinarà a aquest fi.

.HIV reforça la visibilitat de la teva Responsabilitat Social Corporativa

Si la teva empresa ja està compromesa en la lluita contra la sida, el domini .hiv ofereix una gran plataforma per comunicar les teves activitats als usuaris d'Internet.

El domini .hiv combina marketing on-line i Responsabilitat social corporativa

Un domini .hiv no és només una oportunitat per demostrar el teu compromís social, sinó que també farà que sigui fàcil captar l'atenció de un públic objectiu jove, compromès i educat. Cada visita als teus dominis .hiv generarà una micro-donació per la lluita contra el SIDA. A través d'aquest sistema totes les visites al teu web .hiv contribuiran positivament a la causa.

Pre-registra el teu nom de domini .hiv ara i contribueix a la lluita contra la SIDA. El domini .hiv pot jugar un paper important en la consecució de la fi de la malaltia.

El concepte bàsic en 111 segons:


.hiv

Requeriments de dominis .hiv

28 de Agost de 2014

A la Fase lliure dels dominis .hiv, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra. Les tarifes de registre són les de la fase lliure general.


.hiv

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .hiv pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".hiv".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .hiv una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .hiv pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .hiv podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .hiv


.hiv

Característiques

Per registrar dominis genèrics .hiv has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .hiv es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.hiv

Com renovar

Per renovar dominis .hiv aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .hiv també admeten renovació anticipada.

.hiv

Com transferir

Per a transferir dominis .hiv és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .hiv aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.hiv

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .hiv si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .hiv té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.hiv

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .hiv a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).