.gal

Dominis .gal

GAL és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini GAL escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.gal

El domini .gal serveix de plataforma per al desenvolupament i promoció de la cultura i la llengua Gallega. A més, contribueix a ser un punt de trobada de la comunitat cultural gallega, que està formada per un públic aproximat de quatre milions de persones.

El domini .gal de tipus lingüístic/cultural servirà per a la preservació de la seva cultura Gallega.

Fase lliure:

En aquesta fase qualsevol persona física o jurídica podrà accedir a registrar la seva .gal sense restriccions.

Requisits:

El registre serà lliure i els continguts hauran de tenir un mínim significatiu del .gal en llengua gallega. Est ha d'estar relacionat amb la comunitat gallega, així ho estableix aquesta candidatura aprovada per ICANN.


.gal

Requeriments de dominis .gal

A la fase Lliure dels dominis .gal, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió, però haurà de demostrar connexió amb la cultura i la llengua gallega per utilitzar-lo. El domini ha de tenir contingut mínim significatiu en gallec, encara que es mostri també en altres idiomes. En cas que no mostri contingut en gallec, haurà de tenir continguts relacionats amb la cultura gallega.

Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.gal

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .gal pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".gal".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .gal una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .gal pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .gal podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .gal


.gal

Característiques

Per registrar dominis genèrics .gal has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .gal es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.gal

Com renovar

Per renovar dominis .gal aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .gal també admeten renovació anticipada.

.gal

Com transferir

Per a transferir dominis .gal és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .gal aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.gal

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .gal si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .gal té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.gal

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .gal a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).