€9,99 €24,95

Aquesta promoció finalitza el 1 de juliol de 2023
* Preus sense IVA
.email

Dominis .email

EMAIL és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini EMAIL escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.email

El registre de dominis .email no té requisits en fase Lliure.

Donuts Inc. és el sol·licitant la terminació .email i moltes altres de nous dominis gTLDs. Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.email

Requeriments de dominis .email

26 de Març de 2014

A la fase Lliure dels dominis .email, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.email

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .email pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".email".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .email una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .email pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .email podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .email


.email

Característiques

Per registrar dominis genèrics .email has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .email es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.email

Com renovar

Per renovar dominis .email aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .email també admeten renovació anticipada.

.email

Com transferir

Per a transferir dominis .email és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .email aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.email

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .email si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .email té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.email

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .email a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).