.edu

Dominis .edu

EDU és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini EDU escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.edu


.edu

Requeriments de dominis .edu

- Per poder registrar un domini .edu has de ser una institució d'educació superior reconeguda i acreditada pel Departament d'Educació dels EE.UU

Més info a www.educause.edu

.edu

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .edu pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".edu".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .edu una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .edu pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .edu podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .edu


.edu

Característiques

Per registrar dominis genèrics .edu hauràs de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 2
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
El domini es registra por 1 any.

.edu

Com renovar

Per renovar dominis .edu el domini ha d'estar en període de renovació i es poden renovar per 1 any.
Aquest període s'inicia 30 dies abans de la data d'expiració i el domini es pot renovar fins a la data d'expiració.
El domini .edu també admet renovació anticipada.

.edu

Com transferir

Per a transferir un domini .edu és necessari:
- Auth code. Aquest codi l'hi ha de facilitar l'actual registrador.
- Que el domini estigui desbloquejat. Si no és així el client ha de demanar el desbloqueig a l'actual registrador.
- Que el domini tingui més de 60 dies de registre.
En la transferència dels dominis .edu el domini es renova per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una duradad máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d'antelació respecte a la data d'expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.edu

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular si Entorno Digital és el Registrador del domini. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir el domini a Entorn Digital.
El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es Sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'enviaran dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitzarà el canvi automàtic de Titular.
El canvi de titular té un cost de 50 euros (preus sense IVA).

.edu

Modificació de contactes i DNS

Pos modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .edu a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l'apartat "USUARI REGISTRAT" del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).