.dz

Dominis .dz

DZ és el domini territorial geogràfic de Algèria. De forma senzilla un domini DZ serveix per identificar-te con un nom, producte, marca, etc a Internet mitjançant una pàgina web o d'altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que está sota el teu domini DZ escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.dz

-

.dz

Requeriments de dominis .dz

- Poden registrar el domini .dz les entitats del país que tenen una representació legal a Argèlia o disposen de marca internacional registrada (OMPI).

Si l'entitat és del país s'ha de presentar:
- Una còpia del registre de comerç, o una còpia del decret de creació (periòdic oficial).
- Un certificat de registre lliure pel INAPI a Algèria.
Si l'entitat és estrangera s'ha de presentar:
- Cópia de la marca de l'OMPI.

.dz

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .dz pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".dz".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .dz una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .dz pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .dz podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .dz


.dz

Característiques

Per registrar dominis territorials (ccTLD).dz de Algèria haurà de completar el formulari de registre on-line i cumplir els següents requisits:
- Entitats del país, que tenen una representació legal a Argèlia o disposen de marca registrada internacional (ompi).
Caràcters permesos:
- Mínim: 3
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
El domini es registra per un any.

.dz

Com renovar

Per renovar dominis territorials .dz de Algèria el domini ha d’estar en període de renovació i només es poden renovar per un any.
Aquest període s’inicia 40 dies abans de la data d’expiració i el domini es pot renovar durant els següents 30 dies. Un cop transcurreguts els 30 dies posi's en contacte amb nosaltres si encara està interessat en renovar el domini.

.dz

Com transferir

No disponible.
Posi's en cotacte amb el departament de dominis.

.dz

Canvi de titular

Posi's en contacte amb Entorno Digital per fer un canvi de titular d'un domini .dz

.dz

Modificació de contactes i DNS

Pot modificar els contactes i servidors de DNS dels seus dominis .dz a través del seu panell de control, al que pot accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i tenen cost.