.dev

Dominis .dev

DEV és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini DEV escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.dev

Per al registre de dominis .dev serà necessari tenir un certificat SSL perquè puguin funcionar.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.dev

Requeriments de dominis .dev

28 de Febrer de 2019

A la fase Lliure dels dominis .dev, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.

Per activar un domini .dev, heu de tenir un certificat SSL perquè pugui funcionar.


.dev

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .dev pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".dev".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .dev una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .dev pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .dev podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .dev


.dev

Característiques

Per registrar dominis genèrics .dev has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .dev es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.dev

Com renovar

Per renovar dominis .dev aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .dev també admeten renovació anticipada.

.dev

Com transferir

Per a transferir dominis .dev és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .dev aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.dev

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .dev si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .dev té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.dev

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .dev a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).