.democrat

Dominis .democrat

DEMOCRAT és un domini genèric que serveix per identificar-te amb un nom, producte, marca, etc a Internet, mitjançant una pàgina web o altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que està sota el teu domini DEMOCRAT escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.democrat

El registre de dominis .democrat no té requisits en fase lliure.

Aquest nou domini proporcionarà als usuaris d'Internet noves oportunitats i expressions que no existeixen actualment en línia.


.democrat

Requeriments de dominis .democrat

21 de Maig de 2014.

A la fase Lliure dels dominis .democrat, qualsevol persona física o jurídica podrà registrar dominis en aquesta extensió. Aquesta fase es regeix per la norma del que primer arriba, primer registra.


.democrat

Serveis addicionals

- Amb la compra del teu domini .democrat pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".democrat".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .democrat una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .democrat pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .democrat podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .democrat


.democrat

Característiques

Per registrar dominis genèrics .democrat has de completar el formulari de registre on-line.
Caràcters permesos:
- Mínim: 1
- Màxim: 63
- Lletres i nombres
- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.
Els dominis .democrat es poden contractat entre 1 i 10 anys.

.democrat

Com renovar

Per renovar dominis .democrat aquests han d’estar en període de renovació i es poden renovar entre 1 i 9 anys.
Aquest període s’inicia 30 dies abans de la data d’expiració.
Els dominis .democrat també admeten renovació anticipada.

.democrat

Com transferir

Per a transferir dominis .democrat és necessari:
- Auth code. Aquest codi te l'ha de facilitar l'actual registrador.
- Que estiguin desbloquejats. Si no és així has de demanar el desbloqueig.
- Que tinguin més de 60 dies de registre.
Al transferir dominis .democrat aquests es renoven per un any més a partir de la data d'expiració. El procés té una durada máxima de 5 dies.
Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.

.democrat

Canvi de titular

Només podem fer un canvi de titular d'un domini .democrat si Entorno Digital és el Registrador acreditat. Si no és així, el primer que hem de fer és transferir-lo a Entorno Digital.

El canvi de titular pots fer-lo directament des de la teva extranet. Es sol.licita des de l'apartat "Canvi de Titular". Una vegada pagada la sol.licitud s'envien dos correus electrònics, un a l'actual propietari i altre al nou. L'acceptació d'aquests dos correus realitza el canvi de Titular.

El canvi de titular de .democrat té un cost de 50 euros (preus sense IVA) .

.democrat

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .democrat a través del teu panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.
Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost (Excepte el canvi de titular).