.de

Dominis .de

DE és el domini territorial geogràfic de Alemanya. De forma senzilla un domini DE serveix per identificar-te con un nom, producte, marca, etc a Internet mitjançant una pàgina web o d'altres serveis com el correu electrònic. Per exemple si algú vol veure la teva pàgina web que está sota el teu domini DE escriurà en un navegador www.elteunomdemarca.de

-


.de

Requeriments de dominis .de

- El registre del domini .de és lliure per a qualsevol persona, organització o empresa.

- Configuració prèvia en els servidors de DNS. El servidor de DNS primari ha d’estar en un rang de IP's diferent al del servidor de DNS secundari.


.de

Serveis addicionals

Si no disposes de servidors de DNS amb les característiques que es necessiten per a registrar un domini .de pots utilitzar els servidors de DNS d’Entorno Digital.

- Amb la compra del teu domini .de pots seleccionar els nostres serveis de DNS per l'activació del teu domini ".de".

- Entorno posa a la teva disposició amb el registre del domini .de una àmplia gamma de serveis de hosting, servidors virtuals i certificats SSL.

- Si estàs interessat en la recuperació o vigilància d'un domini .de pots veure la nostra secció de serveis corporatius.

- Al comprar el domini web amb l'extensió .de podem ajudar-te en el teu projecte de presència a internet amb aplicacions opensource tipus Wordpress, Drupal, etc. o projectes a mida allotjats en el teu domini web .de


.de

Característiques

Per a registrar dominis territorials de Alemanya (ccTLD) .de és necessari que:

- El domini es configuri prèviament en els servidors de DNS. El servidor de DNS primari ha d’estar en un rang de IP's diferent al del servidor de DNS secundari.

Caràcters permesos:

- Mínim: 3

- Màxim: 63

- Lletres i nombres

- Guions ("-"), No es permeten guions a l'inici o al final del nom de domini.

Suporta el registre de dominis IDN

El domini es registra per un any.


.de

Com renovar

Per a renovar dominis territorials de Alemanya .de el domini ha d’estar en període de renovació i només es poden renovar per un any.

El període de renovació s’inicia 32 dies abans de la data d’expiració i el domini es pot renovar fins a 2 dies abans de la data d'expiració. Si no renova el domini dins el periode establert el domini serà donat de baixa.

Restore no disponible, ja que al donarlo de baixa, DENIC procedeix a deixar-lo lliure de seguida, per què altres el poguin registrar.


.de

Com transferir

Per a transferir un domini territorial .de és necessari:

- Auth code. Aquest codi l'ha de facilitar l'actual registrador.

- Que el domini tingui més de 30 dies de registre.

- Que el domini estigui desbloquejat. Si no és així el client ha de demanar el desbloqueig a l'actual registrador.

En la transferència dels dominis .de el domini es renova per un any més a partir de la data de transferència. El procés sol trigar entre 5 i 10 dies.

Es recomana iniciar la transferència amb suficients dies d’antelació respecte a la data d’expiració per a evitar que aquesta sigui denegada.


.de

Canvi de titular

Contacte amb Entorno Digital per fer un canvi de titular d’un domini .de


.de

Modificació de contactes i DNS

Pots modificar els contactes i servidors de DNS dels teus dominis .de a través del panell de control, al que pots accedir des de l‘apartat “USUARI REGISTRAT” del nostre web.

Les modificacions es realitzen en temps real i no tenen cost.